OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

קרקע מדיניות

קרקע, תכנון ובנייה – מדיניות

משרד המשפטים נגד דרעי: מתנגד לחוק הוותמ"ל. "…במשרד טוענים כי תחת הבקשה להאריך את תוקף הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים, מנסה שר הפנים להרחיב את סמכויותיה לבנייה לחרדים ולמרכזי תחבורה – דבר שלא נכלל בחוק המקורי תחת סמכות הוועדה, שנחשבת לשנויה במחלוקת…במסגרת אותו חוק, דרעי מבקש להמשיך את ההיתר שניתן לה לפעול בתחום …

קרקע, תכנון ובנייה – מדיניות לקריאה »