Hebrew   العربية   English
Email Email Email Email

בדואים

מה קורה בנגב (מלבד דוח פראוור)?

פלסטין, גרסת הנגב: במגזר הבדואי מתפתחת פצצת זמן דמוגרפית. בין חמישית לשליש מהבדואים תושבי הנגב – 40-60 אלף איש – הם כיום פלסטינים או בני פלסטיניות. מכאן גם ברור שהמאבק הבדואי אינו רק על תקציבים, זכויות או קרקעות, והוא עלול להתפתח למאבק לאומי של ממש, קלמן ליבסקינד, מעריב און ליין, 29/08/2015 ♦ עשרות בהפגנה נגד הקמת […]

More...

גולדברג, פראוור, בגין. ממשלת ישראל והבדואים בנגב

נדחתה בקשה לדיון נוסף בפסה"ד על בעלות הבדואים באדמות הנגב. הנשיאה נאור: ( 7). " אכן, שאלת הסדרת זכויות שבטי הבדואים באדמות הנגב היא סוגיה חברתית-משפטית-פוליטית סבוכה, מורכבת ורגישה שטרם באה על פתרונה המלא. מורכבות הסוגיה נובעת הן מהקושי בקביעת מדיניות תכנונית, הן בשל המחלוקות המשפטיות וההיסטוריות בדבר הבעלות בקרקעות, הן בשל ההתמודדות עם המציאות […]

More...

בדואים בנגב: החלטות, מחקרים ודוחות

הבדווים בנגב – אתגר אסטרטגי לישראל, עורך ד"ר ראובן פדהצור, המכללה האקדמית נתניה, ינואר 2013 ♦ נגישות וזמינות שירותים ממשלתיים, עיסקיים וציבוריים בישובים הערבים, ואפליה מבנית כנגד מועסקים ערבים במשרדי ממשלה בנגב, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, מרץ 2013♦ Indigenous (In)Justice, Human Rights Law and Bedouin Arabs in the Naqab/Negev. Editors: Ahmad Amara, Ismael Abu-Saad […]

More...

פרסומת

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של OnePlace

 

Small Signs  סימנים קטנים, חפצי אומנות ויודאיקה מהגליל

עגול לטובה

יוזמה המאפשרת לעשות מעשים טובים בכל יום

 

יומן ארועים

עמודים

קישורים למרכזי מידע

ארכיון

Login

Copyright © 2009 NewsPress - Designed by Michael Clarke