Hebrew   العربية   English
Email Email Email Email

בדואים

מה קורה בנגב (מלבד דוח פראוור)?

כשאין אמון, יותר קל לצאת לרחוב. הריגתו של צעיר מרהט והכפשתו וכן מותו של צעיר נוסף בהלווית הראשון – הכל מירי המשטרה, העמיקו את תהום חוסר האמון של תושבי רהט ברשויות. יש דרך לעצור את המפולת, ח'יר אלבז, מנכ"ל שותף אג'יק – מכון הנגב, וואלה, 21.1.2015 ♦ מי שלא מכיר את רהט לא יכול להבין למה […]

More...

גולדברג, פראוור, בגין. ממשלת ישראל והבדואים בנגב

תוכנית משרד החקלאות להתיישבות הבדואית: מכרז חדש, המתווה הישן. גם התוכנית הנוכחית לא תשנה את מעמד היישובים הלא מוכרים, שבהם חיים כ-70 אלף איש, ותגביל את מעורבות התושבים בהחלטות. יותר מכל היא נראית כמו "תוכנית פראוור", אור קשתי, צפריר רינת ו ג'קי חורי, הארץ, 20.01.2015  ♦ דורון אלמוג התפטר: מזהיר מפני הקצנה של הבדואים בדרום […]

More...

בדואים בנגב: החלטות, מחקרים ודוחות

הבדווים בנגב – אתגר אסטרטגי לישראל, עורך ד"ר ראובן פדהצור, המכללה האקדמית נתניה, ינואר 2013 ♦ נגישות וזמינות שירותים ממשלתיים, עיסקיים וציבוריים בישובים הערבים, ואפליה מבנית כנגד מועסקים ערבים במשרדי ממשלה בנגב, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, מרץ 2013♦ Indigenous (In)Justice, Human Rights Law and Bedouin Arabs in the Naqab/Negev. Editors: Ahmad Amara, Ismael Abu-Saad […]

More...

פרסומת

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של OnePlace

 

Small Signs  סימנים קטנים, חפצי אומנות ויודאיקה מהגליל

עגול לטובה

יוזמה המאפשרת לעשות מעשים טובים בכל יום

 

יומן ארועים

עמודים

קישורים למרכזי מידע

ארכיון

Login

Copyright © 2009 NewsPress - Designed by Michael Clarke