Hebrew   العربية   English
Email Email Email Email

בדואים

מה קורה בנגב (מלבד תוכנית פראוור)?

בתי הקברות לחיות של היישובים הבדואיים בנגב. פגרי צאן שמשליכים רועים באזור רהט גורמים להתרבות מהירה של קהילות הזאבים, הכלבים והתנים. הניסיון לצמצם את התופעה, המסכנת מינים נדירים וחיי אדם, נתקל בקשיים ובחשדנות, צפריר רינת, הארץ, 24.07.2016 ♦ ראש עירית דימונה בני ביטון: בניגוד לתפיסת הליכוד יש לחזק יישובים קיימים לפני שמקימים יישובים חדשים בנגב. ועדת […]

More...

גולדברג, פראוור, בגין. ממשלת ישראל והבדואים בנגב

" שאלת הבדואים" – עימות מתמשך מאז 1948", ניתן היה לפתור "שאלת הבדואים" בשנים הראשונות לקום המדינה  צו של מדינת ישראל שריכז אותם "באזור הסייג" איפשר למדינה לפקח עליהם ביתר יעילות… הבדואים לא הצליחו להתמודד עם המדינה שהפקיעה קרקעותיהם ומסרה אותן לעולים החדשים, עיירות, כפרים וקיבוצים שהועלו להתיישבות בנגב והושקע בהן הון אדיר. עד שנות השישים […]

More...

בדואים בנגב: החלטות, מחקרים ודוחות

הבדווים בנגב – אתגר אסטרטגי לישראל, עורך ד"ר ראובן פדהצור, המכללה האקדמית נתניה, ינואר 2013 ♦ נגישות וזמינות שירותים ממשלתיים, עיסקיים וציבוריים בישובים הערבים, ואפליה מבנית כנגד מועסקים ערבים במשרדי ממשלה בנגב, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, מרץ 2013♦ Indigenous (In)Justice, Human Rights Law and Bedouin Arabs in the Naqab/Negev. Editors: Ahmad Amara, Ismael Abu-Saad […]

More...

פרסומת

לקידום סדר יום חברתי בישראל

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של OnePlace

 

Small Signs  סימנים קטנים, חפצי אומנות ויודאיקה מהגליל

עגול לטובה

יוזמה המאפשרת לעשות מעשים טובים בכל יום

 

יומן ארועים

הזמנה לקחת חלק פעיל בפרויקט "צועדים לפיוס", שהינו המוביל בפעילות תנועת "צועדים יחד". במוקד הפעילות מתוכננת סדרת מפגשים בהשתתפות פעילי התנועה ואורחיה, אשר יוקדשו לשיחות עומק על משמעות הפיוס עבורנו, על התחומים שבהם נעסוק, וכמובן על תוכנם של ביטויי הפיוס האפשריים, המתוכננים להתבצע ב- 3 מועדים: 4 בספטמבר, 29 בספטמבר ו 13- באוקטובר. הם ינוהלו על ידי מנחי קבוצות אשר בכך התמחותם. המיקום: לשכת עורכי הדין מחוז צפון קריית הממשלה, נצרת, מול בתי המשפט. נבקשך לאשר בהקדם נכונות להשתתף בשלושת המפגשים וגם בכינוס מועצת התנועה, שייקבע למועד מאוחר יותר. הינך מתבקש לאשר בהקדם את השתתפותך במייל של עמיר מורן – amirmoran@bezeqint.net

סיסטם עלי בהופעה ופאנל חינוך בעת סכסוך: ***מסע "דרך אחרת" מגיע לPAPAITO**** יום ראשון || 24.7.16 || 18:00 || כינוס – 19:30 פאנל – 19:30 הופעה – 21:30 | PAPAITO – דרך שלמה 29-31, תל אביב-יפו شارع سلمة 29-31، تل أبيب – يافا

מאי 2011 – מאי 2016, חמש שנים ל OnePlace – מרחב מידע אינטרנטי. יומולדת שמח

התפרסם: מדריך נגישות לכנסים ע"י קבוצת לימודי מוגבלות, מכון ון ליר בירושלים. אדוה איכנגרין, נטע זיו ושגית מור, מאי 2013

לעדכון ולהוספת אירועים editor@in-oneplace.net

עמודים

קישורים למרכזי מידע

ארכיון

Login

Copyright © 2009 NewsPress - Designed by Michael Clarke