OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

פרסומים ודוחות 2021

דוחות ופרסומים חדשים 2021

מקבלי תארים אקדמיים בשנת תש"ף (20/2019), נתונים נבחרים לרגל סיום שנת הלימודים האקדמית, למ"ס, 20.6.21 ♦ מדדים חברתיים-כלכליים של אוכלוסיית המיעוטים בישראל [מצגת] דיון בוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית בנושא יישום החלטת ממשלה 922,  לירן קוסמן, עמי צדיק , מרכז המחקר והמידע בכנסת, 2021 ביוני 22 ♦ תמונת מצב המדינה – תרשימים בנושאי חברה וכלכלה …

דוחות ופרסומים חדשים 2021 לקריאה »