OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

פרסומים ודוחות 2021

דוחות ופרסומים בשנת 2021

ילדים עם מוגבלות באוכלוסייה הבדואית בנגב. מאת ד”ר חגית סופר-פורמן, ליטל ברלב, נורית גדג’, מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל, דצמבר 2021 ♦ הערות והמלצות לקראת הדיון בעניין תוכנית החומש לנגב וצרכי החברה הערבית בדואית בו. לקראת דיון שיערך בוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 30.12.21 ♦ התוכנית להעצמת הרשויות המקומיות הבדואיות במסגרת התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי של …

דוחות ופרסומים בשנת 2021 לקריאה »