OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

פרסומים ודוחות 2022

דוחות ופרסומים חדשים בשנת 2022

נקודת מבט – מגזין למאבק בתופעת הגזענות. גיליון מס 5, 30.6.22, היחידה הממשלתית לתאום מאבק בגזענות, משרד המשפטים ♦ תכנית חירום לאומית מאבק בפשיעה בחברה הערבית "מסלול בטוח"  יוני 2022, המשרד לביטחון פנים, מצגת לדיון בוועדת בט"פ, 27.6.22 ♦ דוח מצב המדינה 2021: חברה, כלכלה ומדיניות. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, יוני 2022 – …

דוחות ופרסומים חדשים בשנת 2022 לקריאה »