OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

תקשורת

האוכלוסיה הערבית והתקשורת בישראל

נמוך ומדיר. התקשורת נכנעת לסדר היום של אנשי הפרסום של המפלגות ומסקרת באדיקות "השקות קמפיינים" • האם תסקר גם את השקת הקמפיין של הרשימה-המשותפת? אורן פרסיקו, העין השביעית,  14.08.2019 ♦ ימין מאוחד, תקשורת מאוחדת. שלושה איחודים מפלגתיים עיצבו את המערכת הפוליטית – התקשורת כמעט והתעלמה מאחד מהם, למרות שמדובר ברשימה המובילה לפי הסקרים…הרשימה-המשותפת צפויה לקבל …

האוכלוסיה הערבית והתקשורת בישראל לקריאה »