OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

תקשורת

האוכלוסיה הערבית והתקשורת בישראל

פתע החלה התקשורת הישראלית לגלות עניין בערביי ישראל. הערבים נהרו לקלפיות ולא רק הכניסו 13 מנדטים, אלא גם חוללו שינוי בשיח התקשורתי על אודותם. בקרוב נדע האם מדובר במהפכה או ברגע שחלף, ג'קי חוגי, מעריב,  18:03 04/10/2019 ♦ מישהו מת? ידיעה חדשותית. אה, הוא ערבי? לא משנה. מתחילת השנה נרצחו 71 ערבים כתוצאה מהפשיעה והאלימות …

האוכלוסיה הערבית והתקשורת בישראל לקריאה »