OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תעסוקה – כללי

סוגיות תעסוקה בחברה הערבית

מאמרים חדשים: מדיניות לקידום תעסוקה איכותית בקרב צעירים בחברה הערבית. שיעור התעסוקה של גברים ערבים בני 18–24 נמצא בירידה מאז 2017. ירידה זו בתעסוקה של הגברים הערבים הצעירים תורגמה כמעט במלואה לעלייה דרמטית בשיעור הצעירים שאינם נמצאים באף מסגרת של לימודים או תעסוקה, אשר עמד נכון לרבעון הראשון של 2022 על 32% ו-26% בקרב ערבים …

סוגיות תעסוקה בחברה הערבית לקריאה »